Tạo Lịch Âm ngày Giỗ trong Google Calendar


Mục Đích:

  • Theo dõi các ngày Giỗ, ngày Lễ, ngày Tết theo Âm Lịch lặp lại hàng năm.
  • Thông báo và nhắc nhở các sự kiện Âm Lịch trên mọi thiết bị.

Tạo file dữ liệu .ics lưu các sự kiện Âm Lịch

.ics

Bước tiếp theo ❯(*) Nếu trình duyệt hiện thông báo dưới đây thì bạn bấm vào Giữ để tiếp tục tải file .ics
GiuTaiFileICS
Tao Lich Am